Sprzęgło palcowe revolex kx

Kod towaru: revolex
Category:

Product description

REVOLEX® KX jest palcowym sprzęgłem skrętnie elastycznym. Może być ono montowane osiowo i charakteryzuje się kompaktową długością. Dodatkowo, REVOLEX® KX pozwala na łatwy demontaż elastomerów, jak również bolców z elastomerami. Biorąc pod uwagę przenoszone momenty obrotowe, sprzęgła REVOLEX® KX są oparte na typoszeregu sprzęgieł POLY-NORM®.

Sprzegło REVOLEX® KX kompensuje wszelkiego rodzaju odchyłki wałów, przenosząc przy tym moment obrotowy w sposób bezpieczny.

 

Sprzęgło składa się z dwóch piast. Moment obrotowy przenoszony jest przez stalowe bolce z nałożonymi na nie elastomerami w kształcie obręczy.

W wyniku takiej budowy wszystkie rodzaje odchyłek wałów, np. spowodowane przez nieprawidłowe wyosiowanie strony napędzanej i napędzającej, są odpowiednio kompensowane, a jednocześnie w znaczącym stopniu tłumione są również drgania i udary.

Sprzegło nie wymaga obsługi i stosowane jest w konstrukcjach ogólnego przeznaczenia, jak również w napędach pomp, przenośników itp. W celu optymalnego dostosowania sie do różnych aplikacji, typoszereg zawiera 14 rozmiarów sprzęgieł, przenoszących momenty obrotowe do 377800 Nm. Oprócz asortymentu podstawowego, dostępne są również wykonania na indywidualne zamówienie.

REVOLEX® KX-D

https://www.sprzegla.eu/data/_uploaded/image/pool/produkte/kupplungen/revolex/images/revolex_kxd_182x156.jpg

 • wykonanie z symetrycznymi piastami
 • zwiększony przenoszony moment obr. o 40% w stosunku do wykonania KX
 • skrętnie elastyczne, bezobsługowe
 • redukcja wibracji
 • bezpieczne przeniesienie momentu obrotowego
 • obrobione powierzchnie, dobre właściwości dynamiczne
 • powlekane powierzchnie piast
 • elastomery wykonane z gumy chloroprenowej (CR)
 • przykładowe zastosowania: duże wentylatory, pompy wysokociśnieniowe,
  dmuchawy tłokowe, turbiny wodne, itp.
 • wykonania przeciwwybuchowe zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/EC

REVOLEX® KX

https://www.sprzegla.eu/data/_uploaded/image/pool/produkte/kupplungen/revolex/images/revolex_kx_182x156.jpg

 • skrętnie elastyczne, bezobsługowe
 • redukcja wibracji
 • promieniowy montaż / demontaż
 • bezpieczne przeniesienie momentu obrotowego
 • obrobione powierzchnie, dobre właściwości dynamiczne
 • powlekane powierzchnie piast
 • elastomery wykonane z gumy chloroprenowej (CR)
 • przykładowe zastosowania: duże wentylatory,
  pompy wysokociśnieniowe, dmuchawy tłokowe, turbiny wodne, itp.
 • wykonania przeciwwybuchowe zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/EC