Sprzęgło skrętne elastyczne POLY

Kod towaru: poly
Category:

Product description

Sprzęgło POLY jest skrętnie elastycznym sprzęgłem do łączenia wałów urządzeń mechanicznych, ścinającym elastomery w przypadku przeciążenia, Jest ono montowane przez osiowe wsunięcie piast jedna w drugą, posiada doskonałe własności tłumiące dzięki elastomerom w obu połówkach sprzęgła.

Zaletą sprzęgła POLY jest większa liczba elastomerów, a więc większa masa efektywna elastomeru do odbioru wibracji i rozpraszania ciepła wywołanego drganiami skrętnymi, w porównaniu do podobnych, konkurencyjnych sprzęgieł z elementami elastomerowymi tylko w jednej połówce sprzęgła.

Sprzęgło składa się z dwóch piast, z kłami oddzielonymi przez elastomery, piasty są zmontowane poprzez osiowe wsunięcie jednej w drugą. Elementy elastomerowe umieszczone są w szczelinach obu piast sprzęgła. Moment obrotowy jest przekazywany w zwartej konstrukcji. Niewspółosiowości wałów, wibracje i udary są skutecznie niwelowane przez sprzęgło POLY.

Sprzęgło nie wymaga konserwacji i jest przeznaczone do stosowania w wielu urządzeniach mechanicznych, w szczególności pompach i sprężarkach. Sprzęgło POLY przenosi moment aż do 65000 Nm i jest dostępne w 21 różnych rozmiarach oraz 4 wykonaniach. Do standardowych modeli sprzęgieł, dostępne są łączniki dystansowe, w wielu odmianach.

POLY PKZ

https://www.sprzegla.eu/data/_uploaded/image/pool/produkte/kupplungen/poly_kupplung/images/poly_k_pkz_182x156.jpg

 • NIE przenosi momentu w przypadku uszkodzenia elastomerów
 • na życzenie większy rozmiar elastomerów w celu zmniejszenia luzów
 • łatwe w montażu, bezobsługowe
 • do zastosowania w szczególności przy małych odległościach między wałami
 • zakres temeratur pracy od – 40ºC do + 120ºC
 • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej
 • ogólnego zastosowania
 • wykonania przeciwwybuchowe zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/EC

POLY PKD

https://www.sprzegla.eu/data/_uploaded/image/pool/produkte/kupplungen/poly_kupplung/images/poly_k_pkd_182x156.jpg

 • NIE przenosi momentu w przypadku uszkodzenia elastomerów
 • umożliwia łatwą wymianę elastomerów
 • łatwe w montażu, bezobsługowe
 • do zastosowania w szczególności przy małych odległościach między wałami
 • zakres temeratur pracy od – 40ºC do + 120ºC
 • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej
 • ogólnego zastosowania
 • wykonania przeciwwybuchowe zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/EC

POLY PKA

https://www.sprzegla.eu/data/_uploaded/image/pool/produkte/kupplungen/poly_kupplung/images/poly_k_pka_182x156.jpg

 • NIE przenosi momentu w przypadku uszkodzenia
 • umożliwia łatwą wymianę elastomerów
 • łatwy montaż oraz bezobsługowość
 • standardowe długości elementów pośrednich – montaż promieniowy
 • zakres temeratur pracy od – 40ºC do + 120ºC
 • kompensacja odchyłek osiowej, promieniowej i kątowej
 • zastosowanie: zalecane do pomp i sprężarek
 • wykonania przeciwwybuchowe zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/EC