What do we do?

Czym się zajmujemy?

Firma TECH-PRZEM z Bielska zajmuje się Technicznym Zaopatrzeniem Przemysłu w produkty, półprodukty, części maszyn, narzędzia i urządzenia niezbędne do utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach oraz do modernizacji i tworzenia nowych linii produkcyjnych, czy stanowisk roboczych. Nasza działalność obejmuje między innymi obróbkę CNC, wycinanie uszczelek oraz obróbkę płyt poliwęglanowych.

Doradztwotechniczne

Nadrzędnym celem naszej firmy
jest zadowolenie Klienta, poprzez szeroko rozumiane Doradztwo Techniczne. Stawiamy
na kontakt bezpośredni naszych Doradców Techniczno-Handlowych, którzy regularnie przechodzą szkolenia organizowane przez Dystrybutorów i Producentów.

Dzięki czemu oferujemy:

 • Wprowadzanie nowych rozwiązań
  i produktów.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów
  na miejscu u Klienta oraz w naszej firmie.
 • Dobór odpowiednich towarów i materia-
  łów na podstawie rzeczywistych warun-
  ków pracy.
 • Wsparcie przy obliczeniach i pomiarach parametrów pracy części maszyn
  i urządzeń.

Zaopatrzenieprzemysłu

Początki naszego Zaopatrzenia Technicznego Przemysłu, to elementy przenoszenia napędu.
W wyniku zapotrzebowania naszych Klientów
i Rynku, postawiliśmy na Konsolidację Dostaw. Efektem jest to, że rozszerzyliśmy naszą ofertę asortymentową, o kolejne branże:

 • Elementy budowy maszyn
 • Pneumatyka
 • Hydraulika
 • Tworzywa Konstrukcyjne
 • Wyroby gumowe

Tak szeroka oferta powoduje,
że możemy sprostać potrzebom najbardziej wymagających Klientów oferując wiele
tych grup asortymentowych
z naszego magazynu.

Automatyzacjaprodukcji

Staramy się czynnie wspierać działy konstrukcyjne i kadrę inżynierów swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie cały czas ucząc się od siebie nowych pomysłów, rozwiązań i zastosowań. Zdobyte doświadczenie praktyczne, nieraz usprawnia procesy automatyzacji
w wielu przedsiębiorstwach.

Nasza historia :

 • 2002r. – Założenie firmy TECH-PRZEM.
 • 2005r. – Zmiana siedziby na ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej. Wzrost zatrudnienia i sprzedaży.
 • 2010r. – Ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży, firma przenosi się do obecnej lokalizacji na ul. Tadeusza Regera 77 w Bielsku-Białej.
 • 2013r. – Zakup Formatyzerki pionowej SVP 133 przeznaczonej do cięcia płyt w pionie i poziomie.
 • 2016r. – Zakup wielkoformatowego centrum obróbczego CVC BPFT.
Powrót do strony głównej