GEAREX

Kod towaru: gearex
Kategoria:

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

 • dwukardanowe sprzęgło całostalowe z zębami łukowymi
 • wysokie momenty obrotowe przy niewielkich gabarytach sprzęgła
 • sprzęgło zgodne ze standardem AGMA „9008-B00”
 • zakres temperatur od – 20°C do + 80°C
 • zastosowania (poza ogólnym przeznaczniem)
  napędy pomp
  sprężarki
  hutnictwo
 • wykonanie krótkie
 • obie piasty zwrócone dłuższą stroną do wewnątrz

 

Opis sprzęgła

Całostalowe sprzęgła GEARex® uzupełnione smarem oraz wyposażone w uszczelki typu O-ring, odpowiadają międzynarodowym standardom. Stanowią połączenie wałów przeznaczone do przeniesienia momentu obrotowego, z uwzględnieniem kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych odchyłek wałów.

Całostalowe sprzęgła GEARex® stosowane są we wszelkich aplikacjach wymagających wysokich współczynników bezpieczeństwa oraz trwałości – osiąganej przez właściwe smarowanie zębów łukowych. Sprzęgła przeznaczone są do montażu poziomego, a specjalne wykonania umożliwiają pracę sprzęgła również w pionie.

Typoszereg sprzęgieł zawiera rozmiary przenoszące moment obrotowy od 930 Nm do 135 000 Nm, a także umożliwiające wykonanie w piastach otworów o średnicach do Ø276 mm. Przenoszone momenty obrotowe można zwiększyć stosując specjalne materiały do wykonania sprzęgła.

Sprzęgła GEARex® odpowiadają standardowi AGMA (American Gear Manufacturer Association). Kompaktowe wymiary i nieduża masa w połączeniu z niewielkimi momentami bezwładności, otwierają przed sprzęgłami GEARex® szeroki obszar zastosowań.